การติดตั้งระบบจองห้องพักแบบเอกซ์เอ็มแอล (XML)
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอล การติดตั้งแบบนี้เหมาะสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมพอสมควร เพื่อนำข้อมูลแสดงในรูปแบบที่คุณต้องการได้อย่างอิสระและลงตัวมากที่สุด ข้อมูลที่ตัวแทนจำหน่ายสามารถกำหนดและนำไปออกแบบใหม่ในหน้าเว็บของตัวเองได้จะมี รายชื่อโรงแรม, สถานที่ตั้งของโรงแรม, สกุลเงินต่างประเทศ , ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อโรงแรมที่เข้าพัก และ ราคาห้องพัก

และที่สำคัญการติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลสามารถกำหนดความยืดหยุ่นได้ ตัวแทนจำหน่ายสามารถเลือกเฉพาะข้อมูลส่วนที่ต้องการได้โดยไม่มีเงื่อนไข การติดตั้งแบบนี้ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงรายชื่อโรงแรม (xmlR24.php)
รูปแบบการแสดงโรงแรมของปี 2554

ตัวแทนจำหน่ายสามารถติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลในรูปแบบของ php ได้โดยการกำหนดให้แสดงข้อมูล อาทิเช่น จังหวัด, สถานที่ตั้ง หรือกำหนดให้แสดงแบบเรียงตามตัวอักษร ตาม จังหวัด, ชื่อโรงแรม, สถานที่ตั้ง, ราคาห้องพัก, รหัสตัวเลขโรงแรม, และสามารถจำกัดจำนวนรายชื่อที่จะแสดงได้อีกด้วย ดูรายละเอียดการติดตั้งได้ ที่นี่

ตัวอย่าง : http://th.R24.org/xmlR24.php?p=PartnerID&r=bangkok&l=silom&s=name
จากตัวอย่าง เป็นการเรียกข้อมูลโดยการกำหนดให้แสดงโรงแรมในกรุงเทพฯ บริเวณที่ตั้งสีลมทั้งหมดและให้แสดงแบบเรียงตามตัวอักษรไปใช้งาน

ตัวอย่าง : http://th.r24.org/xmlR24.php?p=PartnerID&k=centara
จากตัวอย่าง เป็นการเรียกรายละเอียดของโรงแรมที่ต้องการไปใช้งาน

สามารถศึกษาข้อมูลค่าอ้างอิงของเอกซ์เอ็มแอลได้ ที่นี่

การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงรายชื่อโรงแรม (xmlR24.php)
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงรายชื่อจังหวัดและสกุลเงินต่างประเทศ (xmlR24db.php)
บริษัทฯ จัดเตรียมเครื่องมือที่เรียกว่า drop-down menu ของสกุลเงินต่างประเทศ จังหวัดและจัดเป็นพื้นที่ภูมิภาค เอาไว้ให้พร้อม เพื่อที่ตัวแทนจำหน่ายสามารถนำไปใช้แสดงในหน้าเว็บของตัวแทนได้ ดูรายละเอียดการติดตั้งได้ ที่นี่

ตัวอย่าง : http://th.r24.org/xmlR24db.php?p=PartnerID&db=province&s=name
จากตัวอย่าง เป็นการแสดงจังหวัดทั้งหมดในระบบและให้แสดงแบบเรียงตามตัวอักษร

ตัวอย่าง : http://th.r24.org/xmlR24db.php?p=PartnerID&db=currency
จากตัวอย่าง เป็นการแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

สามารถศึกษาข้อมูลค่าอ้างอิงของเอกซ์เอ็มแอลได้ ที่นี่
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงรายชื่อจังหวัดและสกุลเงินต่างประเทศ (xmlR24db.php)
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโรงแรม (xmlR24review.php)
ตัวแทนจำหน่ายสามารถติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อโรงแรมที่เข้าพักในรูปแบบของ php ได้ โดยการกำหนดให้แสดงความคิดเห็นของโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งหรือคำใดในความคิดเห็นก็ได้ ดูรายละเอียดการติดตั้งได้ ที่นี่

ตัวอย่าง : http://th.R24.org/xmlR24review.php?p=PARTNER&d=2010-01-01&n=10&t=scuba%20diving
จากตัวอย่าง เป็นการเรียกข้อมูลโดยการกำหนดให้แสดงโรงแรมที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010 เฉพาะ 10โรงแรมล่าสุด ที่มีคำว่า scuba diving ถ้าคำที่จะแสดงมีช่องว่างให้ใส่ %20 เช่น scuba%20diving

สามารถศึกษาข้อมูลค่าอ้างอิงของเอกซ์เอ็มแอลได้ ที่นี่
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโรงแรม (xmlR24review.php)
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงราคาห้องพักของโรงแรม (xmlR24rate.php)
ตัวแทนจำหน่ายสามารถติดตั้งระบบแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงราคาห้องพักของโรงแรมในรูปแบบของ php ได้ โดยการกำหนดโรงแรมที่จะแสดงราคาห้องพัก และสามารถกำหนดให้แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการ ดูรายละเอียดการติดตั้งได้ ที่นี่

ตัวอย่าง : http://th.r24.org/xmlR24rate.php?p=PARTNER&h=677120&c=THB
จากตัวอย่าง เป็นการเรียกข้อมูลโดยการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักของโรงแรมเฉวงบุรีรีสอร์ทบนเกาะสมุยและกำหนดให้แสดงเป็นเงินไทย

ตัวอย่าง : http://th.r24.org/xmlR24rate.php?p=PARTNER&h=677120&c=USD
จากตัวอย่าง เป็นการเรียกข้อมูลโดยการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักของโรงแรมเฉวงบุรีรีสอร์ทบนเกาะสมุย และกำหนดให้แสดงเป็นสกุลเงินยูเอสดอลล่า

ตัวอย่าง : http://th.r24.org/xmlR24rate.php?p=PARTNER&h=677120&c=SEK
จากตัวอย่าง เป็นการเรียกข้อมูลโดยการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักของโรงแรมเฉวงบุรีรีสอร์ทบนเกาะสมุย และกำหนดให้แสดงเป็นสกุลเงินสวีเดน

สามารถศึกษาข้อมูลค่าอ้างอิงของเอกซ์เอ็มแอลได้ ที่นี่
การติดตั้งแบบเอกซ์เอ็มแอลแสดงราคาห้องพักของโรงแรม (xmlR24rate.php)

ตัวแทนจำหน่ายสามารถแสดงเฉพาะ รูปโลโก้ หรือรูปภาพของโรงแรมได้ ศึกษาวิธีใช้งานได้ ที่นี่