การติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูป
การติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูป ให้นำรูปแบบของลิงค์สำเร็จรูปที่ทางบริษัทฯ จัดทำไว้นำไปใช้ได้เลย โดยการติดตั้งสามารถติดตั้งให้ แสดงรายชื่อโรงแรมทั้งจังหวัดในหน้าเดียว หรือ แสดงรายละเอียดของโรงแรมในแต่ละหน้า
1. การติดตั้งด้วยการใช้ลิงค์สำเร็จรูป พร้อมความสามารถพิเศษที่จะจดจำลูกค้าของท่าน แนะนำให้ใช้
การติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงรายชื่อของโรงแรมและรายละเอียดของโรงแรม ผ่านเว็บไซต์ สวัดีดอทคอม (sawadee.com) โดยตรง แต่ในระบบจะจัดเก็บรายละเอียดลูกค้าเป็นการทำรายการจากหน้าของตัวแทนจำหน่าย นานถึง 1 ปี ดังนั้นผลตอบแทน (ค่านายหน้า) จากการจองห้องพักที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะทำการจองห้องพักกับเว็บไซต์ สวัสดีดอทคอม (sawadee.com) โดยตรงหรือไม่ก็ตาม และระบบจะขยายเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากการทำจองในครั้งต่อๆ ไป
การติดตั้งเพื่อแสดงรายชื่อโรงแรม

วิธีการใช้ลิ้งค์สำเร็จรูปเพื่อแสดงรายชื่อโรงแรมทั้งจังหวัด (ตัวอย่าง: แสดงโรงแรมในกรุงเทพฯ ทั้งหมด):
<a href="http://www.sawadee.co.th/hotel/bangkok/&cur=THB">โรงแรมในกรุงเทพฯ</a>

วิธีการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักเป็นเงินสกุลไทย (บาท):
<a href="http://www.sawadee.co.th/hotel/phuket/&cur=THB">โรงแรมในภูเก็ต</a>

การติดตั้งเพื่อแสดงรายละเอียดหน้าโรงแรม

วิธีการแสดงรายละเอียดโรงแรม โดยการระบุจังหวัด และชื่อรหัสของโรงแรม (ID):
<a href="http://www.sawadee.co.th/hotel/huahin/alilachaam/">โรงแรม อลีลา ชะอำ</a>

วิธีการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักเป็นเงินสกุลไทย (บาท):
<a href="http://www.sawadee.co.th/hotel/huahin/alilachaam/&cur=THB/">โรงแรม อลีลา ชะอำ</a>

วิธีการแสดงรายละเอียดโรงแรม โดยการระบุ รหัสตัวเลขของโรงแรม (hno):
<a href="http://www.sawadee.co.th/hotel/632523/">โรงแรม อลีลา ชะอำ</a>

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้รูปแบบลิงค์สำเร็จรูปและระบุรหัสตัวเลขของโรงแรม (hno) เนื่องจากบางโรงแรมมีการเปลี่ยนชื่อทำให้ชื่อรหัสของโรงแรม (ID)ในระบบมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย


ตัวแทนจำหน่ายสามารถแสดงเฉพาะ รูปโลโก้ หรือรูปภาพของโรงแรมได้ ศึกษาวิธีใช้งานได้ ที่นี่

การติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูปเพื่อแสดงรายละเอียดหน้าโรงแรม เวอร์ชั่น 2010
2. การติดตั้งระบบแบบการใช้ชื่อโดเมนของท่านเอง (R24.asia)
R24 ได้จัดเตรียม หน้ารายละเอียดของโรงแรม และรายชื่อโรงแรม ไว้สำหรับตัวแทน เพียงแค่ใส่ชื่อ โดเมนเนม ใน URL ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ส่วนการติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้อีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนำชื่อโดเมนของท่านเองมาวางไว้ด้านหน้าของโดเมน R24.asia ซึ่งโดเมนดังกล่าวที่นำมาวางนั้นจะต้องตรงกับโดเมนที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

ตัวอย่าง URL สำหรับแสดงรายชื่อโรงแรม: http://agent.domain.r24.asia/bangkok/
ตัวอย่าง URL สำหรับแสดงหน้ารายละเอียดของโรงแรม: http://agent.domain.r24.asia/bangkok/hoteltag

agent.domain คือ ชื่อโดเมนเนมของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่มี www. นำหน้า
bangkok คือ ชื่อของจังหวัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาทิเช่น pattaya, huahin, phuket และอื่นๆ
hoteltag คือ ชื่อรหัสของโรงแรม
การติดตั้งเพื่อแสดงรายชื่อโรงแรม (บนเว็บไซต์ของตัวเอง) ใหม่ !

ลิงค์ตัวอย่างสำหรับการแสดงหน้ารายชื่อโรงแรม: ตัวอย่างหน้าเพจรายชื่อโรงแรม
โปรดดูโค้ดของหน้าเว็บเพจตัวอย่าง (คลิ๊กขวาบนหน้าเพจและเลือก view page source) และตั้งค่าพารามิเตอร์ตามตัวอย่างด้านล่าง (คัดลอกโค้ดทั้งหมดและบันทึกเป็นไฟล์ HTML เพื่อใช้เป็นเว็บไซต์ของตัวเอง)

การตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อแสดงรายชื่อโรงแรม:

id: [ตั้งค่า id ให้เป็นชื่อตำแหน่งที่จะแสดงหน้ารายชื่อโรงแรม]
partner: [ตั้งค่าชื่อโดเมนเนมที่ได้ลงทะเบียนไว้]
apikey: [ตั้งค่ารหัส api ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้]
lgs: [ตั้งค่าเมนูภาษาที่ระบบรองรับ เช่น en,th,de,fr,se,ru,cn,jp]
lg: [ตั้งค่าเริ่มต้นของภาษา]
c: [ตั้งค่าเริ่มต้นของสกุลเงิน]
popular: [ตั้งค่า 'TH' เพื่อแสดงโรงแรมยอดนิยม]
 

ทางเลือกสำหรับการตั้งค่าเพื่อแสดงรายชื่อโรงแรม:
 pv:          [ตั้งค่ารหัสจังหวัด เพื่อแสดงรายชื่อโรงแรมทั้งหมดของจังหวัดนั้นๆ]
 av:          [ตั้งค่าเป็น 1 เพื่อแสดงเฉพาะโรงแรมที่มีห้องว่าง ณ วันที่ปัจจุบัน]
* หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้พารามิเตอร์ popular หรือ pv ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับแสดงรายชื่อโรงแรมยอดนิยม
(ตั้งค่าพารามิเตอร์ popular แนะนำสำหรับแสดงหน้าแรก):
ajaxPage({ id:'template', partner:'partner', apikey: '179baf7600c7a1c3dbb426357bcc7fd0', lgs:'en,th,cn,ru', lg:'en', c:'THB', popular:'TH' });


ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับแสดงรายชื่อโรงแรมของแต่ละจังหวัด (ตั้งค่าพารามิเตอร์ pv):
ajaxPage({ id:'template', partner:'partner', apikey: '179baf7600c7a1c3dbb426357bcc7fd0', lgs:'en,th,cn,ru', lg:'en', c:'THB', pv:'01' });


ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับแสดงรายชื่อโรงแรมยอดนิยม (ตั้งค่าพารามิเตอร์ popular) และแสดงเฉพาะห้องพักที่ว่าง ณ วันที่ปัจจุบัน (ตั้งค่าพารามิเตอร์ av):
ajaxPage({ id:'template', partner:'partner', apikey: '179baf7600c7a1c3dbb426357bcc7fd0', lgs:'en,th,cn,ru', lg:'en', c:'THB', popular:'TH', av:1 });


นอกจากนี้ตัวแทนสามารถแก้ไข CSS style เพื่อปรับเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนโลโก้ให้เป็นของตัวแทนได้ตามความเหมาะสม โปรดดูตามตัวอย่างด้านล่าง
.theme-header { background-color:#D1D2D4; color:white }
.theme-bgcolor1 { background-color:#E094DA }
.theme-bdcolor { border-color:#E094DA }
.theme-btnsearch { background-color:#E094DA }
.theme-btnsearch:hover { background-color:#E2D058 }
.theme-sort { background-color:#F3F3F3 }
.theme-sort:hover { background-color:#E094DA }
.theme-btnbook { background-color:#D1D2D4 }
.theme-btnbook:hover { background-color:#E2D058 }
.theme-logoimg { background-image:url('//www.r24.org/en/integration/images/r24logo.png') }

Link Integration URL 2010 version
การติดตั้งเพื่อแสดงรายชื่อโรงแรม

วิธีการใช้ลิ้งค์เพื่อแสดงรายชื่อโรงแรมทั้งจังหวัด:
<a href="http://agent.domain.r24.asia/bangkok/">โรงแรมในกรุงเทพฯ</a>

วิธีการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักเป็นเงินสกุลต่างประเทศ:
<a href="http://agent.domain.r24.asia/phuket/&cur=EUR">โรงแรมในภูเก็ต</a>

วิธีการกำหนดให้แสดงแบบการจัดเรียงตามตัวอักษร:
<a href="http://agent.domain.r24.asia/huahin/&sorts=n">โรงแรมในหัวหิน, ชะอำ</a>

วิธีการแสดงสามารถกำหนดการแสดงใช้งานร่วมกัน:
<a href="http://agent.domain.r24.asia/krabi/&cur=SEK&sorts=n"> โรงแรมในกระบี่</a>

การติดตั้งเพื่อแสดงรายละเอียดโรงแรม

วิธีการแสดงรายละเอียดโรงแรม โดยการระบุจังหวัด และชื่อรหัสของโรงแรม (ID):
<a href="http://agent.domain.r24.asia/huahin/alilachaam/">โรงแรม อลีลา ชะอำ</a>

วิธีการกำหนดให้แสดงราคาห้องพักเป็นเงินสกุลต่างประเทศ :
<a href="http://agent.domain.r24.asia/huahin/alilachaam/&cur=EUR/">โรงแรม อลีลา ชะอำ</a>

วิธีการแสดงรายละเอียดโรงแรม โดยการระบุ รหัสตัวเลขของโรงแรม (hno) :
<a href="http://agent.domain.r24.asia/632523/">โรงแรม อลีลา ชะอำ</a>

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้รูปแบบลิงค์สำเร็จรูปและระบุรหัสตัวเลขของโรงแรม (hno) เนื่องจากบางโรงแรมมีการเปลี่ยนชื่อทำให้ชื่อรหัสของโรงแรม (ID) ในระบบมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย


ตัวแทนจำหน่ายสามารถแสดงเฉพาะ รูปโลโก้ หรือ รูปภาพของโรงแรมได้ ศึกษาวิธีใช้งานได้ ที่นี่

การติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูปเพื่อแสดงรายละเอียดหน้าโรงแรม เวอร์ชั่น 2010
3. การติดตั้งด้วยการใช้ลิงค์สำเร็จรูป แบบต้นฉบับ (limited support)
การติดตั้งเพื่อแสดงรายชื่อโรงแรม

วิธีการใช้ลิ้งค์เพื่อแสดงรายชื่อโรงแรมทั้งจังหวัด:
<a href="http://www.r24.org/AGENT.DOMAIN/bangkok/">โรงแรมในกรุงเทพฯ</a>
<a href="http://www.r24.org/AGENT.DOMAIN/phuket/">โรงแรมในภูเก็ต</a>

การติดตั้งเพื่อแสดงรายละเอียดโรงแรม

วิธีการใช้ลิงค์เพื่อแสดงรายละเอียดโรงแรม โดยการระบุจังหวัด และชื่อรหัสของโรงแรม (ID):
<a href="http://www.r24.org/AGENT.DOMAIN/bangkok/landmark/">โรงแรม แลนมาร์ค กรุงเทพ</a>

การติดตั้งแบบลิงค์สำเร็จรูปเพื่อแสดงรายละเอียดหน้าโรงแรม เวอร์ชั่นดั้งเดิม