รูปแบบของการติดตั้งระบบจองห้องพัก
บริษัทฯ ได้ออกแบบการติดตั้งระบบการจองห้องพักในรูปแบบต่างๆ เพื่อความเหมาะสมและลงตัวของแต่ละสมาชิก ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของตัวเอง รูปแบบการติดตั้งจะแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกัน สมาชิกสามารถนำไปติดตั้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ของท่านได้แบบง่าย โดยนำลิงค์ที่แสดงรายชื่อของโรงแรมไปใช้ได้เลย หรือ จะใช้การติดตั้งแบบโมดูล โดยใช้ พีเอชพี, จาวาสคริปต์อย่างง่าย หรือ ไอเฟรม ช่วยในการสร้างหน้าเว็บไซต์ของท่าน หรือ สามารถออกแบบใหม่ให้ลงตัวกับเว็บไซต์ของท่าน โดยใช้การติดตั้งระบบแบบเอกซ์เอ็มแอล ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ
     

การติดตั้งประกอบด้วยแบบต่างๆ :

การติดตั้งด้วยการใช้ลิงค์สำเร็จรูป
การติดตั้งแบบแสดงรายชื่อโรงแรม
การติดตั้งแบบแสดงรายละเอียดโรงแรม

การติดตั้งแบบฉบับปี 2010
การติดตั้งแบบแสดงรายชื่อโรงแรม
การติดตั้งแบบแสดงรายละเอียดโรงแรม

การติดตั้งแบบต้นฉบับ
การติดตั้งแบบแสดงรายชื่อโรงแรม
การติดตั้งแบบแสดงรายละเอียดโรงแรม

การติดตั้งประกอบด้วยแบบต่างๆ :

การติดตั้งแสดงรายชื่อโรงแรมแบบมาตรฐาน
การติดตั้งแบบเวอร์ชั่นปี 2010 (R24.asia)
การติดตั้งการค้นหาโรงแรม :
- การค้นหาแบบมาตรฐาน
- การค้นหาแบบหลายเงื่อนไข
การติดตั้งด้วยเทมเพลต R24

การติดตั้งแสดงรายละเอียดของโรงแรม
โมดูล สรุปรายละเอียดของโรงแรม
โมดูล ตารางราคาห้องพัก
โมดูล รูปภาพโรงแรมและรายละเอียดต่างๆ
โมดูล แบบฟอร์มจองห้องพัก
โมดูล ความคิดเห็นของลูกค้า

การติดตั้งประกอบด้วยแบบต่างๆ :

การติดตั้งแบบแสดงรายชื่อโรงแรม
การติดตั้งแบบแสดงจังหวัด และ สกุลเงิน
การติดตั้งแบบแสดงความคิดเห็น
การติดตั้งแบบแสดงเฉพาะราคาห้องพัก