เกี่ยวกับ R24.org
ใบอนุญาตจาก ททท. และ ไออาตาเกี่ยวกับบริษัทฯ

R24.org ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจบริการรับจองห้องพักและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบการถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเป็นบริษัทฯ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยผ่านการรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) พร้อมทั้งนี้ยังเป็นสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย

วิสัยทัศน์

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ เหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีความตั้งใจพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้ก้าวทันกับโลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการรับจองห้องพักให้มีความสะดวก ทันสมัย และง่าย สำหรับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า ขั้นตอนการติดตั้งใช้เวลาน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเทียบเท่าระบบการจองห้องพักแบบสากล

และที่สำคัญตัวแทนจำหน่ายสามารถติดตั้งระบบบริการรับจองห้องพักได้หลากหลายรูปแบบ สามารถรับข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะรับข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสมของตัวแทนจำหน่ายนั้นๆ ทำให้ตัวแทนจำหน่ายมีอิสระในการนำเสนอห้องพักให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพราะทาง บริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงแรมและรีสอร์ทที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศไทย ด้วยจำนวนห้องพักที่หลากหลายและครอบคลุมเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวแทนจำหน่่ายของบริษัท ฯ ประสบความสำเร็จในธุรกิจการท่องเที่ยวด้านรับจองห้องพักเป็นอย่างมาก

ประสิทธิภาพของระบบ

บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบรับจองห้องพักสำหรับตัวแทนจำหน่าย ให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม การติดตั้งเป็นแบบง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม แค่นำโค๊ดที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้แบบสำเร็จรูป ไปวางในหน้าเว็บไซต์ของตัวแทน ก็สามารถแสดงรายชื่อของโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดที่ต้องการได้ทันที หรือ ถ้าต้องการจะแสดงโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งก็สามารถทำได้โดยง่ายดายเช่นเดียวกัน

สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้ด้านการออกแบบเว็บไซต์หรือเขียนโปรแกรม สามารถออกแบบระบบบริการรับจองห้องพักให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการได้ โดยการเรียกข้อมูลแบบเอ็กเอมแอล (XML) ในส่วนที่ต้องการจะแสดงให้ลูกค้าของท่านดูได้อย่างอิสระ จึงทำลูกค้าสามารถใช้งานเสมือนเป็นระบบของตัวแทนจำหน่ายเอง

และที่สำคัญ บริษัทฯ มีข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 2,700 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า