about R24
licensierat av Tourism Bureau of Thailand (TAT)Företaget

R24.org grundades 2001 och drivs och förvaltas av Web Sawasdee Plc.
Företaget är medlem i ATTA, licensierat av Tourism Bureau of Thailand (TAT) samt ackrediteradt av IATA. of Thailand (TAT), as well as accredited by IATA.
Web Sawasdee Plc. bildades i Thailand 1997 och drivs under thailändsk jurisdiktion.

Vision

I dagens snabba föränderliga miljö är en pålitlig partner nyckeln till framgång för små och medelstora företag. Web Sawasdee Plc har utvecklat en White Label-samarbete som gör att partnerna kan dra nytta av den kunskap, prissättning baserad på volym och den avancerade teknik som driver de ledande reseportalerna.

Genom att dela boknings-plattformen tillåts vilken agentur som helst i världen att erbjuda det mest omfattande och utbredda utbudet av hotell och resorter på alla destinationer i Thailand.

Omfattning av systemet

R24.org gör det möjligt för alla samarbetspartner och webbplatser att distribuera de över 2700 hotellen i Thailand helt White Label och tillåter därmed partnern att behålla kundernas lojalitet till sin ursprungliga webplats.

Den enkla integrationen av bokningen till en befintlig webbplats tillåter all standardlistning att läggas till med minimala webmasterfärdigheter. Samtidigt är två djupare nivåer av flöden tillgängliga för den mer avancerade användaren, på så vis ges en större flexibilitet att anpassa känslan av bokningstjänsten.

All korrespondens med kunderna sker genom kartläggning av samarbetspartnerns identitet och är därmed helt White Label. Betalningssättet är konstruerad på ett liknande vis.

Inget annat online-bokningssystem för resor i Thailand erbjuder några incitament eller samarbetsprogram som matchar R24.orgs system avseende effektivitet och skapande av intäkter samt popularitet bland både distributörer och leverantörer.

Den viktigaste faktorn till R24.orgs framgång ligger i enkelheten av bokningen eftersom alla transaktioner görs av medlemmar av vårt serviceteam uppbackat av den senaste tekniken. Därför har alla kunder att göra med en fysisk person och inte en maskin.

Genom att dela boknings-plattformen tillåts vilken agentur som helst i världen att direkt erbjuda det mest omfattande och utbredda utbudet av hotell och resorter på alla destinationer i Thailand.